Visa đi Mỹ “Chuẩn bị gì trước khi phỏng vấn tại lãnh sự quán?”

Theo kinh nghiệm nhiều năm làm việc ban phỏng vấn thuộc Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sàigòn, tôi đúc kết được những kinh nghiệm hữu ích...