Tuần lễ vàng cho điện thoại siêu sang
NOKIA 8800 GOLD ARTE DIAMOND Giá 42.000.000 VNĐ


Nokia 8800 Sapphire Arte Giá 27.000.000 VNĐ