DỊCH VỤ GOM HÀNG LẺ ĐƯỜNG BIỂN CHUYÊN NGHIỆP - INDOCHINA247LÀM SAO ĐỂ CHUYỂN HÀNG SỐ LƯỢNG ÍT, NHỎ LẺ?

Trong thực tế, không phải lúc nào hàng hóa cũng có đủ để xuất đủ 1 container. Trong...