Tên chính thức : Công Ty TNHH Điện Tử Pro Asia
1. Tên giao dịch : PRO ASIA CO.,LTD
2. Mã số Thuế : 0105958706
3. Địa chỉ trụ sở : Số 6, thôn Lã Côi, Huyện Gia Lâm, Hà Nội
4. Điện thoại :
5. Tên...