Công Ty sản xuất Sản Phẩm may Da Và Giả Da Rồng Phương Nam tiền thân là Công Ty Da Phát Lộc. Da Phát Lộc đã hoạt ng 10 năm chuyên về lĩnh vực chế tác sản xuất sổ tay các sản phẩm ngành da, giả da...