Tên chính thức : Đoàn Nhật Trường
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 3603043834
3. Ngày cấp : 12/3/2013
4. Địa chỉ trụ sở : 10E Tổ 72 Kp11 Phường Hố Nai, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
5. Điện thoại :
6. Tên giám đốc :
7. Ngành nghề kinh doanh :

_ HOạT ĐộNG DịCH Vụ KHáC

Quý khách Đăng Ký Thành Viên Tại Đây để đăng tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp bạn.

VNIC.,Co LTD Kính chúc quý công ty đạt nhiều thành công trong kinh doanh

-----------------------www.dichvucongty.com-----------------------