Tên chính thức : Ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 3502206923
3. Ngày cấp : 23-10-2012
4. Địa chỉ trụ sở : Số 153 đường 27 tháng 4, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu
5. Điện thoại : 0643825182
6. Tên giám đốc :
7. Ngành nghề kinh doanh :

_ Hoạt ng dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội);

Quý khách Đăng Ký Thành Viên Tại Đây để đăng tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp bạn.

VNIC.,Co LTD Kính chúc quý công ty đạt nhiều thành công trong kinh doanh

-----------------------www.dichvucongty.com-----------------------