Tên chính thức : Ban Quản lý Tiểu dự án quỹ toàn cầu vòng 9 phòng chống Lao tỉnh Điện Biên
1. Tên giao dịch : Ban Quản lý Tiểu dự án quỹ toàn cầu vòng 9 phòng chống Lao t
2. Mã số Thuế : 5600267572
3. Ngày cấp : 22-03-2013
4. Địa chỉ trụ sở : Tổ dân phố 02, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên
5. Điện thoại : 02303 722 556
6. Tên giám đốc :
7. Ngành nghề kinh doanh :

_ Y tế và hoạt ng trợ giúp xã hội

Quý khách Đăng Ký Thành Viên Tại Đây để đăng tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp bạn.

VNIC.,Co LTD Kính chúc quý công ty đạt nhiều thành công trong kinh doanh

-----------------------www.dichvucongty.com-----------------------