Tên chính thức : Đội thuế liên xã - Xã Thanh Lân
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 5701650566
3. Ngày cấp : 11/7/2012
4. Địa chỉ trụ sở : Khu 4, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh
5. Điện thoại : 0333889230
6. Tên giám đốc :
7. Ngành nghề kinh doanh :

_ Trồng cây ăn quả (trừ cây đã tính vào cây công nghiệp)

Quý khách Đăng Ký Thành Viên Tại Đây để đăng tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp bạn.

VNIC.,Co LTD Kính chúc quý công ty đạt nhiều thành công trong kinh doanh

-----------------------www.dichvucongty.com-----------------------