Tên chính thức : Công Ty Cổ Phần 23 Tháng 9
1. Tên giao dịch : CTY 23 THáNG 9
2. Mã số Thuế : 0312274454
3. Ngày cấp : 13-05-2013
4. Địa chỉ trụ sở : 11 Tân Hóa, Quận 6, TP Hồ Chí Minh
5. Điện thoại :
6. Tên giám đốc :
7. Ngành nghề kinh doanh :

_ Bán buôn ô tô và xe có ng cơ khác
_ Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống);
_ Đại lý ô tô và xe có ng cơ khác
_ Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có ng cơ khác
_ Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có ng cơ khác

Quý khách Đăng Ký Thành Viên Tại Đây để đăng tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp bạn.

VNIC.,Co LTD Kính chúc quý công ty đạt nhiều thành công trong kinh doanh

-----------------------www.dichvucongty.com-----------------------