Tên chính thức : Bộ i Biên phòng tỉnh Bến Tre
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 1300917141
3. Ngày cấp : 1/10/2012
4. Địa chỉ trụ sở : 110 Nguyễn Huệ, Thành phố Bến Tre, Bến Tre
5. Điện thoại : 0753511049
6. Tên giám đốc :
7. Ngành nghề kinh doanh :

_ Hoạt ng quốc phòng

Quý khách Đăng Ký Thành Viên Tại Đây để đăng tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp bạn.

VNIC.,Co LTD Kính chúc quý công ty đạt nhiều thành công trong kinh doanh

-----------------------www.dichvucongty.com-----------------------