Tên chính thức : Công Ty Cổ Phần Thành Đạt Hội An
1. Tên giao dịch : TDHA. CORP
2. Mã số Thuế : 4000919746
3. Ngày cấp : 17-01-2013
4. Địa chỉ trụ sở : Thôn 7B, Huyện Điện Bàn, Quảng Nam
5. Điện thoại : 0943233777
6. Tên giám đốc :
7. Ngành nghề kinh doanh :

_ Đại lý du lịch
_ Điều hành tua du lịch
_ Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
_ Cho thuê xe có ng cơ
_ Hoạt ng của các cơ sở thể thao
_ Hoạt ng của các câu lạc bộ thể thao
_ Hoạt ng của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề
_ Vận tải hành khách đường bộ khác
_ Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
_ Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu ng
_ Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...);
_ Dịch vụ phục vụ đồ uống

Quý khách Đăng Ký Thành Viên Tại Đây để đăng tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp bạn.

VNIC.,Co LTD Kính chúc quý công ty đạt nhiều thành công trong kinh doanh

-----------------------www.dichvucongty.com-----------------------