Tên chính thức : Công Ty Cổ Phần Hậu Khoa Thạch
1. Tên giao dịch : HAU KHOA THACH JOINT VENTURE COMPANY LIMITED
2. Mã số Thuế : 4000927472
3. Ngày cấp : 12/4/2013
4. Địa chỉ trụ sở : 246 Trưng Nữ Vương, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
5. Điện thoại : 0919432693
6. Tên giám đốc :
7. Ngành nghề kinh doanh :

_ Cho thuê xe có ng cơ
_ Hoạt ng của các cơ sở thể thao
_ Hoạt ng vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
_ Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt ng thể thao);
_ Đại lý, môi giới, đấu giá
_ Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và ng vật sống
_ Bán buôn đồ uống
_ Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
_ Vận tải hành khách đường bộ khác
_ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
_ Hoạt ng dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
_ Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
_ Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu ng
_ Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...);
_ Dịch vụ phục vụ đồ uống

Quý khách Đăng Ký Thành Viên Tại Đây để đăng tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp bạn.

VNIC.,Co LTD Kính chúc quý công ty đạt nhiều thành công trong kinh doanh

-----------------------www.dichvucongty.com-----------------------