Tên chính thức : Công Ty Cổ Phần Vốn Và Đầu Tư Hội An
1. Tên giao dịch : HOIAN CAPITAL & INVESMENT
2. Mã số Thuế : 4000929543
3. Ngày cấp : 14-05-2013
4. Địa chỉ trụ sở : Tầng 01, số 05 Cửa Đại, Thành phố Hội An, Quảng Nam
5. Điện thoại : 05103919555
6. Tên giám đốc :
7. Ngành nghề kinh doanh :

_ Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
_ Quảng cáo
_ Cho thuê xe có ng cơ
_ Hoạt ng của các câu lạc bộ thể thao
_ Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
_ Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
_ Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
_ Vận tải hành khách đường bộ khác
_ Hoạt ng dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
_ Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
_ Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu ng
_ May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú);

Quý khách Đăng Ký Thành Viên Tại Đây để đăng tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp bạn.

VNIC.,Co LTD Kính chúc quý công ty đạt nhiều thành công trong kinh doanh

-----------------------www.dichvucongty.com-----------------------