Tên chính thức : Bệnh Viện Tâm Thần tỉnh Vĩnh Phúc
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 2500500981
3. Ngày cấp : 13-05-2013
4. Địa chỉ trụ sở : Xã Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
5. Điện thoại :
6. Tên giám đốc : P,giám đốc; Nguyễn Quốc Tịch
7. Ngành nghề kinh doanh :

_ Hoạt ng dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

Quý khách Đăng Ký Thành Viên Tại Đây để đăng tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp bạn.

VNIC.,Co LTD Kính chúc quý công ty đạt nhiều thành công trong kinh doanh

-----------------------www.dichvucongty.com-----------------------