Tên chính thức : BAN QUảN Lý Dự áN PHáT TRIểN DOANH NGHIệP NHỏ Và VừA Xã XUâN HòA
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 2200672362
3. Ngày cấp : 14-01-2013
4. Địa chỉ trụ sở : ấp Hòa Phú, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng
5. Điện thoại : 0793773153
6. Tên giám đốc :
7. Ngành nghề kinh doanh :

_ Hoạt ng tư vấn kỹ thuật có liên quan khác

Quý khách Đăng Ký Thành Viên Tại Đây để đăng tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp bạn.

VNIC.,Co LTD Kính chúc quý công ty đạt nhiều thành công trong kinh doanh

-----------------------www.dichvucongty.com-----------------------