Tên chính thức : Công an Xã Tân Long Hội, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 1500966668
3. Ngày cấp : 5/9/2012
4. Địa chỉ trụ sở : Thanh Phong, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long
5. Điện thoại : 0703941068
6. Tên giám đốc :
7. Ngành nghề kinh doanh :

_ Hoạt ng an ninh, trật tự an toàn xã hội

Quý khách Đăng Ký Thành Viên Tại Đây để đăng tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp bạn.

VNIC.,Co LTD Kính chúc quý công ty đạt nhiều thành công trong kinh doanh

-----------------------www.dichvucongty.com-----------------------