Tên chính thức : ủy Ban Nhân Dân Xã Đắk R Măng
1. Tên giao dịch : ủy Ban Nhân Dân Xã Đắk R Măng
2. Mã số Thuế : 6400151526
3. Ngày cấp : 21-12-2009
4. Địa chỉ trụ sở : Thôn 2 - Xã Đắk R Măng, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông
5. Điện thoại :
6. Tên giám đốc :
7. Ngành nghề kinh doanh :

_ Hoạt ng của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt ng quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Quý khách Đăng Ký Thành Viên Tại Đây để đăng tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp bạn.

VNIC.,Co LTD Kính chúc quý công ty đạt nhiều thành công trong kinh doanh

-----------------------www.dichvucongty.com-----------------------