N : Công Ty Cổ Phần 3fmart
1. Tên giao dịch : 3FMART
2. Mã số Thuế : 0312344221
3. Ngày cấp : 27-06-2013
4. Địa chỉ trụ sở : 10 Trần Bình Trọng, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
5. Điện thoại : 08 38 434682
6. Tên giám đốc :
7. Ngành nghề kinh doanh :

_ Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
_ Lập trình máy vi tính
_ Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
_ Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt ng liên quan
_ Cổng thông tin
_ Quảng cáo
_ Hoạt ng thiết kế chuyên dụng
_ Bán buôn thực phẩm
_ Bán buôn đồ uống
_ Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
_ Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
_ Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu ng

Quý khách Đăng Ký Thành Viên Tại Đây để đăng tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp bạn.

VNIC.,Co LTD Kính chúc quý công ty đạt nhiều thành công trong kinh doanh

-----------------------www.dichvucongty.com-----------------------