[b]Mục đích[/b]

Trang bị kiến thức căn bản cho người học, giúp ai cũng có thể [url=http://abmmusic.edu.vn/khoa-hoc-guitar-c26.html][b]học guitar[/b] [/url]một cách dễ dàng và đơn giản nhất.

Biết đọc bản nhạc và chơi guitar chỉ sau 12 buổi.

[b]Đối tượng ( Ai cũng có thể )[/b]

Trẻ em: Từ 6 đến 15 tuổi.

Người lớn: Từ 16 đến ngoài 60 tuổi

[img]http://abmmusic.edu.vn/images/san_pham/LopGuitar%20a.jpg[/img]

[b]Học phí.[/b]
[center]
[b]Hình thức[/b]

[b]Số lượng[/b]

[b]Số phút/buổi[/b]

[b]Số buổi/khoá[/b]

[b]Học phí/buổi[/b]

[b]Học phí/khoá[/b]

Cá nhân

1

45 phút

12

180.000 vnđ

2.160.000 vnđ

Lớp

4-6

60-90 phút

12

100.000 vnđ

1.200.000 vnđ
[/center]


[b]Giảm học phí khi đăng ký học theo nhóm.[/b]

2 người giảm: 5%

3 người giảm: 6%

4 người giảm: 8%

[b]Quảng cáo giới thiệu 01 học viên mới[/b]: tặng 5% ( hướng dẫn )

[b]Chương trình học. [/b]
[list][*]Lý thuyết âm nhạc[*]Xướng âm, gõ tiết tấu[*]Kỹ thuật ngón[*]Bài tập thực hành[*]Ngoại khóa, giao lưu, thi biểu diễn những tác phẩm được học trong chương trình.[*]Cấp chứng nhận tốt nghiệp[/list]