Tên chính thức : Ban Quản Lý Tiểu Dự án Hỗ Trợ Phòng Chống HIV/AIDS Tại Việt Nam
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 3702227945
3. Ngày cấp : 11-11-2013
4. Địa chỉ trụ sở : 209 đường yersin, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
5. Điện thoại :
6. Tên giám đốc :
7. Ngành nghề kinh doanh :
_ Hoạt ng y tế khác chưa được phân vào đâu

Quý khách Đăng Ký Thành Viên Tại Đây để đăng tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp bạn.

VNIC.,Co LTD Kính chúc quý công ty đạt nhiều thành công trong kinh doanh

-----------------------www.dichvucongty.com-----------------------