[center][b][color=red][size=5]TRUNG TÂM CHẠY ĐIỂM TDU[/size][/color][/b][b][color=red][size=5]CHUYÊN CHẠY ĐIỂM TOEIC - IELTS - TOEFL [/size][/color][/b][b][color=red][size=5]UY TÍN - BẢO MẬT - ĐẢM BẢO ĐẬU 100%[/size][/color][/b][b][color=#ff0000][size=5]Gmail : [email]thi.ngoaingu.quocte@gmail.com[/email] [/size][/color][/b][b][color=#ff0000][size=5][img]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTH-uR3QEv9erUE0vt52KMcuHnoP8tNLOxYK1RvdMqurPwP-hFkLg[/img][/size][/color][/b][/center]
[size=5]Trung tâm TDU chuyên nâng điểm - chạy điểm Toeic IIG - IELTS - TOEFL theo yêu cầu . Nhanh chóng - hiệu quả - Nâng điểm Ngay khi có kết quả bị rớt .[/size]

[size=5]Trung Tâm TDU , giải quyết nhanh chóng cho các bạn , Checking trên toàn quốc , chạy điểm Du Học các nước , Chạy Chứng Chỉ Quốc Tế , Định Cư theo yêu cầu .[/size]

[b][color=#ff0000][size=5]Dịch Vụ Như Sau :[/size][/color][/b]

[b][color=blue][size=5]Cách 1 : Tham Gia Cuộc Thi .[/size][/color][/b]

[b][color=#ff0000][size=5]Cung Cấp đầy đủ thông tin yêu cầu :[/size][/color][/b]

[b][color=#ff0000][size=5]Họ Và Tên :[/size][/color][/b]

[b][color=#ff0000][size=5]Scan : CMND - Ảnh 3/4 [/size][/color][/b]

[b][color=#ff0000][size=5]Phiếu dự thi : ( Đăng ký tại trung tâm Quốc Tế - hoặc đăng ký online )[/size][/color][/b]

[b][color=#ff0000][size=5]Nơi ở hiện nay :[/size][/color][/b]

[b][color=#ff0000][size=5]Số điểm yêu cầu :[/size][/color][/b]

[b][color=#ff0000][size=5]Nơi Dự Thi :[/size][/color][/b]

[b][color=#ff0000][size=5]Số Điện Thoại : [/size][/color][/b]

[b][color=#ff0000][size=5]Gửi Qua Mail Cho Trung Tâm : [email]thi.ngoaingu.quocte@gmail.com[/email] [/size][/color][/b]

[b][color=blue][size=5]Cách 2 : Không tham gia Cuộc Thi ( nhờ người thi hộ ) [/size][/color][/b]

[b][color=#ff0000][size=5]Họ Và Tên :[/size][/color][/b]

[b][color=#ff0000][size=5]Scan : CMND - Ảnh 3/4 - Dấu vân tay ( 2 ngón trỏ )[/size][/color][/b]

[b][color=#ff0000][size=5]Phiếu dự thi : ( Trung tâm sẽ tự đăng ký cho bạn )[/size][/color][/b]

[b][color=#ff0000][size=5]Nơi ở hiện nay :[/size][/color][/b]

[b][color=#ff0000][size=5]Số điểm yêu cầu :[/size][/color][/b]

[b][color=#ff0000][size=5]Nơi Dự Thi :[/size][/color][/b]

[b][color=#ff0000][size=5]Số Điện Thoại : [/size][/color][/b]

[b][color=#ff0000][size=5]Gửi Qua Mail Cho Trung Tâm : [email]thi.ngoaingu.quocte@gmail.com[/email] [/size][/color][/b]

[b][color=#ff0000][size=5][b][color=blue][size=5]Cách 3 : Thi rớt - kết quả không như mong muốn ( Thời gian thi không quá 7 ngày ) [/size][/color][/b][/size][/color][/b]
[color=#0000ff]
[b][color=#ff0000][size=5]Họ Và Tên :[/size][/color][/b]

[b][color=#ff0000][size=5]Scan : CMND - Ảnh 3/4 - Dấu vân tay ( 2 ngón trỏ )[/size][/color][/b]

[b][color=#ff0000][size=5]Số điểm hiện tại :[/size][/color][/b]

[color=#ff0000]Số điểm muốn nâng :[/color]

[b][color=#ff0000][size=5]Nơi ở hiện nay :[/size][/color][/b]

[b][color=#ff0000][size=5]Số điểm yêu cầu :[/size][/color][/b]

[b][color=#ff0000][size=5]Nơi Dự Thi :[/size][/color][/b]

[b][color=#ff0000][size=5]Số Điện Thoại : [/size][/color][/b]

[b][color=#ff0000][size=5]Gửi Qua Mail Cho Trung Tâm : [email]thi.ngoaingu.quocte@gmail.com[/email] [/size][/color][/b]

[color=#ff0000]Trung Tâm TDU , sẽ giải quyết ngay cho bạn và Trung tâm sẽ báo chi phí cho bạn.[/color]

Còn Chờ Gì Nữa Liên Hệ : [email]thi.ngoaingu.quocte@gmail.com[/email] để giúp đỡ.

TRUNG TÂM LÀM VIỆC TỪ : THỨ 2 ĐẾN THỨ 7 (9H - 17H30 ) KHÔNG LÀM VIỆC NGÀY THỨ 7 VÀ CHỦ NHẬT.

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ TIN TƯỞNG TRUNG TÂM TDU TRONG THỜI GIAN QUA RẤT NHIỀU .

[color=red]HÌNH ẢNH TRUNG TÂM :[/color]
[img]http://dodungclass.com/home/wp-content/uploads/2014/03/Tao-Thi-Thu-Huyen-905.jpg[/img]

[img]https://sedu.com.vn/files/editors/tinymce/plugins/image/uploads/FullSizeRender-2.jpg[/img][img]http://thuytoeic.com/file/2016/09/iig-giang-van-minh.jpg[/img]
[img]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTH-uR3QEv9erUE0vt52KMcuHnoP8tNLOxYK1RvdMqurPwP-hFkLg[/img]


[/color]