[b][url=http://ali-vn.com/micro-phong-hop-khong-day.html]Micro phòng họp không dây[/url][/b]
[size=4]
[list][*]Khi 1 micrô phòng họp không dây là không đủ, đặc biệt nếu đó là cuộc họp lớn hơn thì Hệ thống micro phòng họp không dây 2 kênh, 4 kênh là lựa chọn cho đa số các phòng họp hội thảo, hội nghị hiện nay[/list][center]
[size=4]​[img]http://ali-vn.com/image/cache/data/MIC%20HOI%20NGHI/Micro%20H%E1%BB%99i%20Ngh%E1%BB%8B%20C%E1%BB%95%20Ng%E1%BB%97ng/U2X/a-500x500.jpg[/img][/size][b][color=navy][size=4]Micro phòng họp không dây 2 mic [/size][/color][/b] [img]http://ali-vn.com/image/cache/data/MIC%20HOI%20NGHI/Micro%20H%E1%BB%99i%20Ngh%E1%BB%8B%20C%E1%BB%95%20Ng%E1%BB%97ng/U4X/u4x-a-500x500.jpg[/img][size=4][b][color=#000080][size=4]Micro phòng họp không dây 4 MIC[/size][/color][/b][/size] [size=4][url=http://ali-vn.com/micro-phong-hop-khong-day.html][b][size=4]Micro phong hop khong day[/size][/b][/url][/size][size=4]Cần tư vấn cấu hình, lắp đặt hệ thống micro phòng họp không dây tại TP. Hồ Chí Minh[/size][size=3][b]Điện thoại: 0933.245.686[/b][/size][size=4]Hoặc email cho chúng tôi theo địa chỉ: [color=#000080][i][b]dathang@ali-vn.com [/b][/i][/color]để được tư vấn [/size][size=4] [/size][/center][/size]