[color=navy]CUNG CẤP CÁC LOẠI BẰNG TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC THEO YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH[/color]

[color=navy][color=navy]-[/color] [/color][color=red]TIẾN SĨ: [i]đạt chuẩn 100%[/i][/color]

[color=red][color=navy]- [/color]THẠC SĨ: [i]đạt chuẩn 100%[/i][/color]

[color=red][color=navy]-[/color] ĐẠI HỌC: [i]đạt chuẩn 100%[/i][/color]

[color=red][color=navy]- [/color]CAO ĐẲNG: [i]đạt chuẩn 100% [/i][/color]

[color=#ff0000][i][color=navy]-[/color] [/i]TRUNG CẤP: [i]đạt chuẩn 100%[/i][/color]

[color=red][color=navy]-[/color] TH PHỔ THÔNG: [i]đạt chuẩn 100%[/i][/color]

[color=navy]Tiếng anh theo khung năng lực ngoại ngữ các bậc dùng cho Việt Nam
[/color]
- [color=red]IELTS: [i]đạt chuẩn 100%[/i][/color]

[color=red][color=navy]-[/color] TOEIC: [i]đạt chuẩn 100%[/i][/color]
[color=red]
[color=navy]- [/color]B1: [i]đạt chuẩn 100%[/i]

[color=navy]- [/color]B2: [i]đạt chuẩn 100%[/i]

[color=navy]- [/color]A2: [i]đạt chuẩn 100%[/i]
[/color]
[color=red][color=navy]- [/color]Tiếng Anh: A-B-C [i]đạt chuẩn 100%[/i]

[color=navy]- [/color]Tin học: A-B-C [i]đạt chuẩn 100%[/i]
[/color]
[color=navy]NHỮNG LOẠI BẰNG MÀ CHÚNG TÔI CUNG CẤP[/color]
[color=red]
* Nhận làm các loại bằng trên toàn quốc, Như: tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông, chứng chỉ nghề, và các chứng chỉ liên quan trên toàn quốc.

* Dịch vụ chúng tôi luôn đảm bảo uy tín, chất lượng và bảo mật cho quý khách.[/color]

[i][u][u][b][color=red][color=red]*[/color] Điện thoại:[/color] [color=red]0934180556[/color][/b][/u][/u][/i] [color=navy]- [/color][u][i][b][color=red]Mail: [/color][/b][/i][/u][email]luongkinhte2016@gmail.com[/email]