Để tiến hành [url=http://tuvanphapluat.asia/tu-khoa-lien-quan-995/Thu-tuc-sang-ten-so-do.html]Thủ tục sang tên sổ đỏ[/url], cần tiến hành ký hợp đồng sang tên nhà đất, sau đó tiến hành đăng ký sang tên sổ đỏ cho chủ mới. Hợp đồng sang tên nhà đất cần được lập theo quy định của pháp luật, có công chứng hoặc chứng thực. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa cấp xã tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức cấp xã chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và chuyển kết quả đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Bước 5: Công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa cấp huyện kiểm tra hồ sơ, chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả về bộ phận một cửa thuộc UBND cấp xã để trả cho cá nhân, tổ chức theo giấy hẹn.

Bước 6: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( [url=http://tuvanphapluat.asia/van-ban-download-1563/don-de-nghi-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat--quyen-so-huu-nha-o.html]download[/url])

- Một trong các giấy tờ liên quan về quyền sử dụng đất

- Văn bản uỷ quyền xin cấp giấy chứng nhận sử dụng đất(nếu có).

- Danh sách công bố các trường hợp đủ điều kiện và không đủ điều kiện cấp sổ đỏ; xem xét các ý kiến đóng góp đối với các trường hợp xin cấp sổ đỏ

- Biên bản kết thúc công khai

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân có chứng thực

- [url=http://tuvanphapluat.asia/tu-khoa-lien-quan-732/Trich-luc-ban-do.html]Trích lục bản đồ[/url] và kiểm tra hiện trạng

- Tờ trình của UBND xã có danh sách kèm theo

- Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: 55 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian công bố công khai danh sách các trường hợp xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ và thực hiện nghĩa vụ tài chính - đối với những trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính).

Đối tượng thực hiện: Cá nhân

Cơ quan thực hiện:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy chứng nhận

- Quyết định hành chính

Lệ phí: - 25.000 đồng/giấy chứng nhận; miễn lệ phí đối với hộ gia dình, cá nhân ở nông thôn.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ([url=http://tuvanphapluat.asia/van-ban-download-1563/don-de-nghi-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat--quyen-so-huu-nha-o.html]Mẫu 01/ĐK- GCN[/url])

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không.

- Mẫu văn bản đất đai nhà ở (download tại [url=http://tuvanphapluat.asia/Mau-VB-177/bieu-mau-dat-dai--nha-o.html]tuvanphapluat.asia[/url])

- Giá đất các tỉnh phía bắc (download tại [url=http://tuvanphapluat.asia/Mau-VB-291/khung-gia-dat-cac-tinh-phia-bac.html]tuvanphapluat.asia[/url])

- Giá đất các tỉnh miền trung (download tại [url=http://tuvanphapluat.asia/Mau-VB-315/khung-gia-dat-cac-tinh-mien-trung.html]tuvanphapluat.asia[/url])

- Giá đất các tỉnh miền nam (download tại [url=http://tuvanphapluat.asia/Mau-VB-335/khung-gia-dat-cac-tinh-mien-nam.html]tuvanphapluat.asia[/url])

- Mẫu văn bản [url=http://www.tuvanphapluat.asia/Mau-VB-92/bieu-mau-thanh-lap-cong-ty.html]thành lập công ty[/url] (download tại [url=http://www.tuvanphapluat.asia/Mau-VB-92/bieu-mau-thanh-lap-cong-ty.html]tuvanphapluat.asia[/url])

- Mẫu văn bản [url=http://www.tuvanphapluat.asia/Mau-VB-153/bieu-mau-tai-chinh-ke-toan.html]tài chính kế toán[/url] (download tại [url=http://www.tuvanphapluat.asia/Mau-VB-153/bieu-mau-tai-chinh-ke-toan.html]tuvanphapluat.asia[/url])

- Mẫu văn bản [url=http://www.tuvanphapluat.asia/Mau-VB-160/bieu-mau-ve-phe-duyet-du-an---dau-tu.html]dự án đầu tư[/url] (download tại [url=http://www.tuvanphapluat.asia/Mau-VB-160/bieu-mau-ve-phe-duyet-du-an---dau-tu.html]tuvanphapluat.asia[/url])

- Mẫu văn bản [url=http://www.tuvanphapluat.asia/Mau-VB-161/bieu-mau-ve-nhan-su---lao-dong.html]nhân sự lao ng[/url] (download tại [url=http://www.tuvanphapluat.asia/Mau-VB-161/bieu-mau-ve-nhan-su---lao-dong.html]tuvanphapluat.asia[/url])

- Mẫu văn bản [url=http://www.tuvanphapluat.asia/Mau-VB-180/bieu-mau-ve-hon-nhan-va-gia-dinh.html]hôn nhân gia đình[/url] (download tại [url=http://www.tuvanphapluat.asia/Mau-VB-180/bieu-mau-ve-hon-nhan-va-gia-dinh.html]tuvanphapluat.asia[/url])

[center][url=http://tuvanphapluat.asia/tu-van-phap-luat/tu-van-luat-truc-tuyen-mobile-0905746666.html]HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ[/url]
[url=http://tuvanphapluat.asia/tu-van-phap-luat/tu-van-luat-truc-tuyen-mobile-0905746666.html]VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS[/url]
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di ng : 090 574 6666[/center]