Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 4 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ đăng ký nộp thuế

Số giấy phép đăng ký kinh doanh: 0311183243

Giám đốc / chủ doanh nghiệp: Tô Minh Thuận

Điện thoại

Fax

Ngành nghề đăng ký kinh doanh

Ngày bắt đầu hoạt ng kinh doanh: 30-09-2011

Ngày đăng ký kinh doanh: 23-09-2011

-----------------------www.dichvucongty.com----------------------------

Quý khách đăng ký thành viên để đăng tin quảng cáo đầy đủ về doanh nghiệp bạn