Chào anh/chị!

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc của em với người phụ thuộc là mẹ em, (sinh năm 1945) đã bị trả lại do ghi không đầy đủ ngày tháng năm sinh (chỉ có năm sinh). Vì ngày xưa chẳng ai nhớ ngày tháng sinh của mình cả và trên CMND cùng sổ hộ khầu gia đình thì cũng chỉ là năm sinh thôi. Em không biết phải làm sao nữa. Do đó anh/chị có cách nào hướng dẫn giúp em để hoàn thành thủ tục.
Chân thành cảm ơn!

Phước Nguyễn.