Tên chính thức : Công Ty TNHH The Bike Shop
1. Tên giao dịch :
2. Mã số : 0312110985
3. Ngày cấp : 7/1/2013
4. Địa chỉ trụ sở : 250 Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
5. Điện thoại :
6. Tên giám đốc : Lâm Quỳnh Trang
7. Ngành nghề kinh doanh :
_ Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
_ Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh
_ Hoạt ng hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
_ Hoạt ng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
_ Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
_ Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
_ Dịch vụ phục vụ đồ uống
_ Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
_ Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
_ Bán buôn thực phẩm
_ Hoạt ng tư vấn quản lý
_ Quảng cáo

Quý khách Đăng Ký Thành Viên Tại Đây để đăng tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp bạn.

VNIC.,Co LTD Kính chúc quý công ty đạt nhiều thành công trong kinh doanh

-----------------------www.dichvucongty.com-----------------------