Tên chính thức : Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Phát Triển Nguồn Nhân Lực Việt Nam
1. Tên giao dịch : HRDC VN
2. Mã số : 0312112118
3. Ngày cấp : 7/1/2013
4. Địa chỉ trụ sở : 21B4 Đường Cư xá 304, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
5. Điện thoại :
6. Tên giám đốc :
7. Ngành nghề kinh doanh :
_ Hoạt ng tư vấn quản lý
_ Hoạt ng chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
_ Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
_ Cung ứng lao ng tạm thời
_ Giáo dục nghề nghiệp
_ Cung ứng và quản lý nguồn lao ng
_ Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

Quý khách Đăng Ký Thành Viên Tại Đây để đăng tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp bạn.

VNIC.,Co LTD Kính chúc quý công ty đạt nhiều thành công trong kinh doanh

-----------------------www.dichvucongty.com-----------------------