Tên chính thức : Ban quản lý các dự án-Công Ty TNHH Một Thành Viên Apatit Việt Nam
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 5300100276-018
3. Ngày cấp : 16-10-2009
4. Địa chỉ trụ sở : , Thành phố Lào Cai, Lào Cai
5. Điện thoại : 3852343
6. Tên giám đốc : Lương Văn Na
7. Ngành nghề kinh doanh :
_ Hoạt ng dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội);

Quý khách Đăng Ký Thành Viên Tại Đây để đăng tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp bạn.

VNIC.,Co LTD Kính chúc quý công ty đạt nhiều thành công trong kinh doanh

-----------------------www.dichvucongty.com-----------------------