Tên chính thức : BQL Dự án Thành phần "Phát triển bệnh viện tỉnh, vùng - giai đoạn II" tại Bệnh viện C Đà Nẵng
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 0401519995
3. Ngày cấp : 6/12/2012
4. Địa chỉ trụ sở : 122 Hải Phòng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
5. Điện thoại : 05113821480
6. Tên giám đốc : Nguyễn Hữu Quốc Nguyên
7. Ngành nghề kinh doanh :
_ Hoạt ng y tế

Quý khách Đăng Ký Thành Viên Tại Đây để đăng tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp bạn.

VNIC.,Co LTD Kính chúc quý công ty đạt nhiều thành công trong kinh doanh

-----------------------www.dichvucongty.com-----------------------