Tên chính thức : Công Ty Cô Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Cái Nước
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 2001051963
3. Ngày cấp : 17-02-2012
4. Địa chỉ trụ sở : Số 29, ấp Cái Nước, Huyện Cái Nước, Cà Mau
5. Điện thoại :
6. Tên giám đốc : Nguyễn Văn Thạch
7. Ngành nghề kinh doanh :
_ Hoạt ng kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
_ Chuẩn bị mặt bằng
_ Hoạt ng xây dựng chuyên dụng khác
_ Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Quý khách Đăng Ký Thành Viên Tại Đây để đăng tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp bạn.

VNIC.,Co LTD Kính chúc quý công ty đạt nhiều thành công trong kinh doanh

-----------------------www.dichvucongty.com-----------------------