Tên chính thức : Công Ty Cô Phần Tư Vấn Kiến Trúc - Quy Hoạch - Xây Dựng Cà Mau
1. Tên giao dịch : ADC
2. Mã số Thuế : 2001114557
3. Ngày cấp : 29-01-2013
4. Địa chỉ trụ sở : Khu dân cư đường Nguyễn Văn Bảy, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
5. Điện thoại :
6. Tên giám đốc : Lý Thị Trang
7. Ngành nghề kinh doanh :
_ Hoạt ng kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
_ Xây dựng nhà các loại
_ Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
_ Chuẩn bị mặt bằng
_ Hoàn thiện công trình xây dựng

Quý khách Đăng Ký Thành Viên Tại Đây để đăng tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp bạn.

VNIC.,Co LTD Kính chúc quý công ty đạt nhiều thành công trong kinh doanh

-----------------------www.dichvucongty.com-----------------------