Tên chính thức : Công Ty TNHH Chân Trời MeKong
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 1200590608
3. Ngày cấp : 3/1/2006
4. Địa chỉ trụ sở : 49 Xã Phú An ấp 5, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang
5. Điện thoại : 073924658
6. Tên giám đốc : Nguyễn Như Ngọc
7. Ngành nghề kinh doanh :
_ Hoạt ng dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

Quý khách Đăng Ký Thành Viên Tại Đây để đăng tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp bạn.

VNIC.,Co LTD Kính chúc quý công ty đạt nhiều thành công trong kinh doanh

-----------------------www.dichvucongty.com-----------------------