Tên chính thức : Bệnh viện Đa khoa Chí Linh
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 0801024203
3. Ngày cấp : 30-01-2013
4. Địa chỉ trụ sở : Phố Nguyễn Trãi, Thị xã Chí Linh, Hải Dương
5. Điện thoại :
6. Tên giám đốc :
7. Ngành nghề kinh doanh :
_ HOạT ĐộNG DịCH Vụ KHáC

Quý khách Đăng Ký Thành Viên Tại Đây để đăng tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp bạn.

VNIC.,Co LTD Kính chúc quý công ty đạt nhiều thành công trong kinh doanh

-----------------------www.dichvucongty.com-----------------------