Tên chính thức : Bệnh viện phong Chí Linh
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 0801029561
3. Ngày cấp : 1/2/2013
4. Địa chỉ trụ sở : Hoàng Tiến, Thị xã Chí Linh, Hải Dương
5. Điện thoại :
6. Tên giám đốc :
7. Ngành nghề kinh doanh :
_ Các hoạt ng kinh doanh khác chưa được phân vào đâu

Quý khách Đăng Ký Thành Viên Tại Đây để đăng tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp bạn.

VNIC.,Co LTD Kính chúc quý công ty đạt nhiều thành công trong kinh doanh

-----------------------www.dichvucongty.com-----------------------