Tên chính thức : Đoàn khối Doanh Nghiệp Công Nghiệp Trung ương Tại TP Hồ Chí Minh
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 0312269817
3. Ngày cấp : 9/5/2013
4. Địa chỉ trụ sở : 12 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
5. Điện thoại : 38213044
6. Tên giám đốc :
7. Ngành nghề kinh doanh :

_ Hoạt ng của các tổ chức khác

Quý khách Đăng Ký Thành Viên Tại Đây để đăng tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp bạn.

VNIC.,Co LTD Kính chúc quý công ty đạt nhiều thành công trong kinh doanh

-----------------------www.dichvucongty.com-----------------------