Tên chính thức : Đội quản lý trật tự đô thị Thị Xã Lai Châu
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 6200070132
3. Ngày cấp : 10/5/2013
4. Địa chỉ trụ sở : Thị xã Lai Châu, Thị xã Lai Châu, Lai Châu
5. Điện thoại : 02313790154
6. Tên giám đốc :
7. Ngành nghề kinh doanh :

_ Hoạt ng trật tự an ninh xã hội

Quý khách Đăng Ký Thành Viên Tại Đây để đăng tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp bạn.

VNIC.,Co LTD Kính chúc quý công ty đạt nhiều thành công trong kinh doanh

-----------------------www.dichvucongty.com-----------------------