[CENTER][COLOR=#ff0000][SIZE=7][B]Huy Thảo Shop[/B][/SIZE][/COLOR]

[/CENTER]
[COLOR=#ff0000][B][SIZE=5]Địa chỉ: 641 Đường 3-2, P.6, Q.10, Tp.HCM[/SIZE][/B][/COLOR]
[COLOR=#ff0000][B][SIZE=5]Địa chỉ 2 : 243/12 Nguyễn Kim , F7 . Q10 TPHCM ( Trường Đào Tạo Dạy Phun Xâm)[/SIZE][/B][/COLOR]
[COLOR=#ff0000][B][SIZE=5]Điện thoại: 08 6678 1364 - 0914 113 023[/SIZE][/B][/COLOR]
[COLOR=#ff0000][B][SIZE=5]Hotline: 0934 48 48 17[/SIZE][/B][/COLOR]
[B][SIZE=5]Website: [URL='http://huythaoshop.com/'][U][U][COLOR=#0000ff]www.huythaoshop.com[/COLOR][/U][/U][/URL][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5]FaceBook : [COLOR=#0000ff]Tư Vấn Học Xăm Thẩm Mỹ[/COLOR][/SIZE][/B]
[B][SIZE=5]Email: [COLOR=#0000ff][EMAIL='luumanh407@yahoo.com'][COLOR=#0000ff]luumanh407@yahoo.com[/COLOR][/EMAIL][/COLOR][/SIZE][/B]

[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/05/06/553443/201305190653_1.jpg[/IMG]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/05/06/553443/201305190711_2.jpg[/IMG]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/05/06/553443/201305190724_3.png[/IMG]

[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/05/06/553443/201305190740_4.png[/IMG]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/05/06/553443/201305190752_5.png[/IMG]

[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/05/06/553443/201305190801_6.png[/IMG]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/05/06/553443/201305190814_7.png[/IMG]

[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/05/06/553443/201305190831_8.png[/IMG]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/05/06/553443/201305190840_9.png[/IMG]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/05/06/553443/201305190850_10.png[/IMG]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/05/06/553443/201305190901_11.png[/IMG]