TRA CỨU MẪU VĂN BẢN, hệ thống mẫu QUYẾT ĐỊNH & NGHỊ QUYẾT | www.tracuuvanban.VN

1, MẫuQuyết định khen thưởng cuối năm ;
2, MẫuQuyết định tạm đình chỉ công việc đối với người lao động theo Điều 92 Bộ luật lao động
3, MẫuQuyết định ban hành Qui chế phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn;
4, MẫuQuyết định thành lập Ban phòng chống cháy nổ;
5, MẫuQuyết định chấm dứt hợp đồng lao ng;
6, MẫuQuyết định phê duyệt Qui chế làm việc;
7, MẫuQuyết định thành lập Phòng giao dịch của Công ty;
8, MẫuQuyết định bổ nhiệm Trưởng Phòng giao dịch của Công ty;
9, MẫuQuyết định thành lập Phòng nghiệp vụ của Công ty;
10, MẫuQuyết định bổ nhiệm Trưởng Phòng nghiệp vụ của Công ty;
11, MẫuQuyết định bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty;
12, MẫuQuyết định tiếp nhận Luật sư tập sự;
13, MẫuQuyết định cử cán bộ đi công tác;
14, MẫuQuyết định thành lập Ban hoạt ng từ thiện;
15, MẫuNghị quyết Ban thường vụ trung ương hội/đoàn thể;
16, MẫuNghị quyết Ban chấp hành trung ương hội/đoàn thể;
17, MẫuMẫu Báo giá đăng tin trên báo giấy;
18, MẫuBáo giá hàng hoá;
19, MẫuTHỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ;
20, MẫuTHỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG;
1.000 mẫu văn bản đặc thù khác hoặc viết theo yêu cầu riêng.

1. Hệ thống trên 10.000 mẫu văn bản độc đáo, đặc thù lớn nhất Việt Nam, đáp ứng mọi lĩnh vực, ngành nghề, cá nhân hay tổ chức hoặc theo từng loại hình doanh nghiệp, được các Luật sư giàu kinh nghiệm biên soạn, chỉnh lý và hướng dẫn sử dụng.
2. Dịch vụ hoàn chỉnh do Luật sư thực hiện: tư vấn, soạn thảo, thẩm định đánh giá, làm chứng, công chứng, chứng thực, dịch thuật...
3. Hướng dẫn miễn phí kỹ thuật soạn thảo văn bản, kỹ năng sử dụng phần mềm máy tính trong soạn thảo văn bản.
4. Tra cứu 1 tỷ văn bản pháp luật Việt Nam miễn phí từ nhiều nguồn chính thống, đảm bảo tính chính xác khi vận dụng.
5. Khai thác, sử dụng và các dịch vụ khác mang tính hỗ trợ, miễn phí cho cộng đồng.

Liên hệ:
DỰ ÁN HỖ TRỢ HOÀN THIỆN MẪU VĂN BẢN QUỐC GIA
Địa chỉ: 76 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35656858 – 04.22178898
Email: luatsudongnama@yahoo.com.vn
www.tracuuvanban.com / tracuuvanban.com / mauhopdong / mau van ban
www.tracuuvanban.vn / tracuuvanban.vn / mau hop dong / mẫu văn bản
www.mauvanban.com.vn / mauvanban.com.vn / mẫu hợp đồng / mauhopdong

Hệ thống web liên quan:
www.luatsudongnama.com / LUẬT SƯ ĐÔNG NAM Á
www.sealaw.vn / SEALAW
www.danhbaluatsu.com / DANH BẠ LUẬT SƯ
www.congchungvietnam.com / CÔNG CHỨNG VIỆT NAM
www.thanhlydaugia.com / THANH LÝ ĐẤU GIÁ
www.omaibathu.com / Ô MAI BA THU
www.vietnambarrister.com / VIET NAM BARRISTER
www.dichvuthuno.com / DỊCH VỤ THU NỢ
www.trongtaivietam.com / TRỌNG TÀI VIỆT NAM
Tìm chúng tôi theo từ khóa: mẫu văn bản