AUTOSAIGONVIEW SERVICE TRADING COMPANY LIMITED
090.908.7518 MR. TIEN/ 090.676.2716 MS.OANH/097.241.0101 MR.TÂN
http://www.autoservicesgv.vn
tienduongtran@gmail.com, autoservicesgv.vn@gmail.com
371/8 Đường Nguyễn Kiệm, quân 3, Quận đống vấp váp, thị thành hầu Chí Minh
siêng với sơn, thiêng liêng thứ yếu Kiện, Mâm, Cung vội vàng chia phối lốp xe pháo, Acquy,Cân Mâm,rửa xe hơi nước nóng, dọn xe cộ, đậy nano, tủ gầm, Nhớt, GPS, tẩy gầm,.. Thay Rotuyn, thân phụ xuể. DV chuyên chở. Cứu Hộ 24/24
[center][url=http://autoservicesgv.vn/www/]Chăm sóc ôtô Việt - autoservice saigonview[/url][img]file:///C:\Users\ACER\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.png[/img][/center]