[color=#333333][size=4][b]Cơ sở Chúng tôi chuyên cung cấp khoai môn giống với số lượng lớn. Tiêu chuẩn giống gồm như sau:[/b][/size][/color]

[color=#333333][size=4][b]- Dài 2-3cm[/b][/size][/color]

[color=#333333][size=4][b]- Đường kính: 1,2cm[/b][/size][/color]

[color=#333333][size=4][b]- 100 [/b]đến 12[b]0 củ/1kg[/b][/size][/color]

[color=#333333][size=4][b]- Đóng bao 40-50kg[/b][/size][/color]

[color=#333333][size=4][b]Ai có nhu cầu xin liên hệ số đt 0937392133 gặp hằng[/b][/size][/color]