[color=#333333][size=4]Cơ sở Chúng tôi chuyên cung cấp bột cá biển đạm 50,55,60 với chỉ tiêu sau:[/size][/color]

[color=#333333][size=4]Bột cá đạm 50 : Đạm: 50% , Tro: 20 max, Ẩm : 10%[/size][/color]

[color=#333333][size=4]Bột cá đạm 55 : Đạm: 55%, Ẩm: 10 max, Tro: 25 max[/size][/color]

[color=#333333][size=4]Bột cá đạm 60 : Đạm: 60%, Tro: 25 max, Ẩm : 10%[/size][/color]

[color=#333333][size=4]Qúy cá nhân hoặc công ty có nhu cầu xin liên hệ: 0937392133 gặp Hằng hoặc email hangtran078@gmail.com[/size][/color]