* Quý khách có nhu cầu:

-
Thành lập công ty hay thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Dịch Vụ khai báo thuế, sổ sách kế toán và Quyết toán thuế doanh nghiệp.

- Xin liên hệ: (084-8) 62800 099 - (048-8) 62900099

- Di ng: 0903 800 099 - 0907 800 099 - 0909 800 099

- Website: www.giayphepcongty.com - www.dichvucongty.com - www.giayphepdoanhnghiep.com

- Email: info@vnicgroup.com - info@giayphepdoanhnghiep.com - info@vnic.co

- Để tra cứu trạng thái thụ lý hồ sơ doanh nghiệp đang nộp hồ sơ tại sở kế hoạch và đầu tư hiện đang ở đâu ?

- Quý khách cần thục hiện các bước như sau:

BƯỚC 1: - Quý khách chọn tỉnh thành mà quý khách nộp hồ sơ thành lập công ty hay thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, tại mục "
Tỉnh/Thành Phố (Phòng ĐKKD): "

Bước 2: - Quý Khách nhập số biên nhận ( Số biên nhận: nằm phí dưới mã vạch, bên tai trái, phía trên ) tại mục " Mã số giấy biên nhận: ". Quý khách không nhập "*"

Bước 3: Xem kết quả trả về sau khi tra cứu.

Diendancongty.com chúc quý khách thắng lợi và phát triển trong kinh doanh.