trước đây khi lam o công ty cũ mình có đóng bảo hiểm.sổ bảo hiểm xã hội theo ngày tháng năm sinh trên chứng minh nhân dân là 24 tháng 05 năm 1956.sau khi nghỉ ở công ty cũ mình đi làm ở công ty mới làm thủ tục đóng bảo hiểm xã hội nhưng đã thay đổi ngày tháng năm sinh là 20 tháng 09 năm 1956 trên chứng minh nhân dân.Bạn nao biết thủ tục để mình đóng bảo hiểm không?thank cac bạn.