Để kiểm tra tình thuế suất thuế giá trị gia tăng của bất kỳ hàng hoá, dịch vụ bạn điền mặt thông tin háng hoá hay dịch vụ vào ô " Tên hàng:" hoặc " Mã hàng hoá: " dưới đây.

VD: muốn tra mặt hàng "Giấy" có thuế suất giá trị gia tăng là bao nhiêu ?

- Ta nhập vào ô " Tên hàng:" chữ "Giấy" (Enter)