1. Thành viên mới chọn mục Chủ đề đăng bài viết.

2. Chọn mục " Việt Chủ Đề Mới " bên tay trái, phía trên ( cò màu xanh đâm ).

3. Đặt tên cho " Tiêu Đề" bài viết (Lưu ý tiêu đề bài việt phải phù hợp với "Chủ đề" của mục đã chọn )

4. Những bài viết không phù hợp với chủ đề nào hết, thành viên chọn "19. Quảng Cáo Tổng Hợp" để đăng quảng cáo, hàng hóa, dịch vụ và sản phẩm của doanh nghiệp.0903800099
0909800099