Để kiểm tra mã số thuế cá nhân của một các nhân bất kỳ hay cơ quang chi trả thu nhập cá nhân, trước tiên bạn phải biết một trong những thông tin dưới đây.
- Số chưng minh nhân của người cần kiểm tra
- Mã số thuế thu nhập cá nhân của người hưởng lương.