Tên chính thức : ủy Ban Nhân Dân Xã An Cư
1. Tên giao dịch : ủy Ban Nhân Dân Xã An Cư
2. Mã số Thuế : 1200951519
3. Ngày cấp : 29-07-2009
4. Địa chỉ trụ sở : ấpp An Thái - Xã An Cư, Huyện Cái Bè, Tiền Giang
5. Điện thoại :
6. Tên giám đốc :
7. Ngành nghề kinh doanh :
_ Hoạt ng dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

Quý khách Đăng Ký Thành Viên Tại Đây để đăng tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp bạn.

VNIC.,Co LTD Kính chúc quý công ty đạt nhiều thành công trong kinh doanh

-----------------------www.dichvucongty.com-----------------------