Tên chính thức : ủy ban nhân dân xã Hiệp Thạnh
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 1100159885
3. Ngày cấp : 28-11-2003
4. Địa chỉ trụ sở : Đường 827 A Âp 8 - Xã Hiệp Thạnh, Huyện Châu Thành, Long An
5. Điện thoại : 877120
6. Tên giám đốc :
7. Ngành nghề kinh doanh :
_ Hoạt ng quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Quý khách Đăng Ký Thành Viên Tại Đây để đăng tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp bạn.

VNIC.,Co LTD Kính chúc quý công ty đạt nhiều thành công trong kinh doanh

-----------------------www.dichvucongty.com-----------------------